Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής που επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και απόδοσης σε όλους τους τομείς όπου προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Ο στόχος είναι η αξιοπιστία στην διάγνωση, η μείωση ή και εξάλειψη των κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που περιλαμβάνουν κάποιες εκ των εξετάσεων καθώς και η βελτιστοποίηση των χρόνων εξέτασης με σκοπό την αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας των εξεταζομένων.

Το Κέντρο μας έχει εξοπλιστεί με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό από τους κορυφαίους, διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους στον χώρο εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: GENERAL ELECTRIC, SIEMENS και ROCHE.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ορμονολογικό).

Στα εργαστήρια μας λειτουργούν ειδικά, αυτοματοποιημένα συστήματα για όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων με την ευθύνη και εποπτεία εξειδικευμένου ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού.

Τα πλέον σύγχρονα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαπίστευσης εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες με σκοπούς:

  • την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους,
  • την ορθή ταυτοποίηση των δειγμάτων και
  • την παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας αυτών εντός των εργαστηρίων.

Το σύνολο αυτών των διαδικασιών που επιτάσσονται από τα Διεθνή Πρωτόκολλα Ποιότητας εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα των κατασκευαστικών Οίκων Roche και Siemens που λειτουργούν στο Κέντρο μας, προσφέρουν όλες τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για να εξυπηρετηθούν τα ανάλογα Πρωτόκολλα Ποιότητας.

Τα εργαστήρια συμμετέχουν, περιοδικά και σταθερά, σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας, Ελληνικών και Ευρωπαϊκών λαμβάνοντας σταθερά, κορυφαίες αξιολογήσεις που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους.

Ταυτόχρονα, τα εργαστήριά μας έχουν λάβει την διαπίστευση ΕΝ ISO 15189:2012 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) για ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο σύστημα πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου της SIEMENS, εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας.

Με τον νέο μας Αξονικό Τομογράφο, με υπέρλεπτες τομές και πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαγνωστική προσέγγιση με την λιγότερη δυνατή ακτινοβολία για τον εξεταζόμενο.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι εγκατεστημένα σύγχρονα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας που δίνουν την δυνατότητα υπερηχοτομογραφικής μελέτης όλων των συστημάτων του οργανισμού όπως:

  • της καρδιάς,
  • λοιπών οργάνων και ανατομικών περιοχών του σώματος καθώς και
  • παρακολούθηση κύησης.

Με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό προσφέρεται η μέγιστη διαγνωστική δυνατότητα και ταυτόχρονα διακριτική ευαισθησία για κάθε εξέταση ξεχωριστά.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Το σύστημα δοκιμασίας κόπωσης της εταιρείας GENERAL ELECTRIC διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα Ηλεκτροκαρδιογράφου με υψηλή καταγραφική ευαισθησία των ηλεκτρικών σημάτων. Πλέον τούτου, έχει την δυνατότητα να διατηρεί αρχείο για όλα τα στάδια της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης που διενεργείται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της εξέτασης της Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Κέντρου μας που παράγει ιατρικές εικόνες ως μέρος της εξέτασης, είναι διασυνδεδεμένος με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές υψηλής δυναμικότητας, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο και πολύ ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων. Με την διαμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται επίσης, η δημιουργία προσωπικού φακέλου υγείας των εξεταζομένων στον οποίο μπορούν να ανατρέξουν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, αν χρειαστεί, προκειμένου να ανακτήσουν με απόλυτη αξιοπιστία τις ιατρικές εικόνες των εξετάσεών τους. Έτσι, οι συμπολίτες μας που μας εμπιστεύονται για τις εξετάσεις τους μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι ιατρικές εικόνες που τους αφορούν θα είναι διαθέσιμες με αξιοπιστία και χωρίς φθορές ή αστοχίες υλικού.

Επισπροσθέτως, οι ιατρικές εικόνες μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, στους θεράποντες ιατρούς, με αξιοπιστία και ασφάλεια όπου και αν χρειαστεί, είτε στο εσωτερικό είτε στο Εξωτερικό.

Για τους λόγους αυτούς, οι συμπολίτες μας μπορούν να εμπιστεύονται τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ και να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς για τις εξετάσεις τους.