ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΠΙΣΤHΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΚΩΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ,

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ M.D

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MSC.- ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. MED.PHYSICIST, MECHANIC OF NTUA

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ,

ΧΗΜΙΚΟΣ