πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, έχει πλήρως εξοπλισμένα σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια που λαμβάνουν μέρος σε Προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης τόσο σε Εθνικό επίπεδο που αναφέρεται σε πάνω από 200 εργαστήρια όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο συμμετέχουν άνω των 550 εργαστηρίων. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά και οι κορυφαίες επιδόσεις των εργαστηρίων μας εγγυώνται την αξιοπιστία των διεργασιών και των αποτελεσμάτων που αποδίδονται στους εξεταζόμενους.

Η καθημερινή διασφάλιση παραγωγής ποιοτικών υπηρεσιών από τις Μονάδες του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της εφαρμογής διεργασιών στα εργαστήριά μας του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008 και της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15189: 2012.

Οι καταξιωμένοι ιατροί που διατηρούν πολυετείς συνεργασίες με την Μονάδα μας, φροντίζουν για την συνεχή ενημέρωσή τους πάνω στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο όπου υπηρετούν, με σκοπό να είναι πάντα σε θέση να προσφέρουν τις πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και να αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει o ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Αλλά και το παραϊατρικό προσωπικό μας είναι υψηλής εξειδίκευσης και εγγυώνται την απόλυτη προσήλωσή τους στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την ιατρική εξέταση.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο