πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, έχει πλήρως εξοπλισμένα σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια που λαμβάνουν μέρος σε Προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης τόσο σε Εθνικό επίπεδο που αναφέρεται σε πάνω από 200 εργαστήρια όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο συμμετέχουν άνω των 550 εργαστηρίων. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά και οι κορυφαίες επιδόσεις των εργαστηρίων μας εγγυώνται την αξιοπιστία των διεργασιών και των αποτελεσμάτων που αποδίδονται στους εξεταζόμενους.

Ταυτόχρονα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχει αναπτύξει ένα πλήρες, εσωτερικό σύστημα ελέγχου της Ποιότητας και Πιστοποιείται για τις λειτουργίες του από τον Διεθνή Οργανισμό ISO με το Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2008. Επιπροσθέτως, οι εξετάσεις που διενεργούνται στα εργαστήριά μας ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς και λαμβάνουν την διαπίστευση ποιότητας EN ISO 15189:2012.

Οι καταξιωμένοι ιατροί που διατηρούν πολυετείς συνεργασίες με την Μονάδα μας, φροντίζουν για την συνεχή ενημέρωσή τους πάνω στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο όπου υπηρετούν, με σκοπό να είναι πάντα σε θέση να προσφέρουν τις πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και να αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει o ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Αλλά και το παραϊατρικό προσωπικό μας είναι υψηλής εξειδίκευσης και εγγυώνται την απόλυτη προσήλωσή τους στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την ιατρική εξέταση.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 15189:2012 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο