1. ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός και χωρίς να έχει καπνίσει για τουλάχιστον τέσσερις ώρες (4h) πριν την αιμοληψία.

Απαγορεύεται για έξι ημέρες (6) πριν την αιμοληψία η διατροφή με μπανάνες, καρύδια, καφέ, τσάι, βανίλια, αρωματικά μήλα.

Απαγορεύεται επίσης η λήψη των εξής φαρμάκων για τρεις (3) ημέρες πριν την αιμοληψία:

  • Α-Μεθυλ-DOPA
  • Μεθεναμίνη
  • Υδραλαζίνη
  • Αμπικιλλίνη
  • Σουλφοναμίδες

2. ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΡΕΝΙΝΗ, PRA

Ο εξεταζόμενος πρέπει να σταματήσει για 2 εβδομάδες ή τουλάχιστον για 48h πριν την αιμοληψία, τη λήψη διουρητικών, αντι-υπερτασικών, οιστρογόνων, στεροειδών, καφεϊνης.

Επίσης για το αντίστοιχο διάστημα πρέπει να ακολουθείται δίαιτα φυσιολογική σε Na.

3. ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει για τρεις (3) ημέρες να κάνει αποχή σαλικυλικών.

4. ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποφύγει για τρεις (3) ημέρες πριν την αιμοληψία τη χρήση φαρμάκων που αναστέλλουν την οξειδάση της μονοαμίνης (ΜΑΟ- Αντικαταθλιπτικά). Πρέπει να αποφεύγονται, επίσης για τρεις (3) ημέρες, οι ντομάτες, τα δαμάσκηνα, οι μελιτζάνες, οι μπανάνες και τα κάστανα.

Όπου απαιτείται διακοπή φαρμακευτικής αγωγής είναι απαραίτητη η έγκριση του θεράποντα ιατρού.