Α. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ

 • Λεύκωμα
 • Ουρικό οξύ
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Χλωριούχα
 • Μαγνήσιο
 • Χαλκός
 • Άζωτο
 • Πρωτεΐνη ή Λεύκωμα BENCE JONES
 • Ανοσοκαθήλωση

Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24-ΩΡΟΥ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΪΝΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ

 • Α- Αμυλάση
 • Μικροαλβουμίνη
 • Κιτρικό οξύ
 • Κυστίνη

Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ

 • Αιθανόλη