ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ

  • Καθαρισμός των χεριών μας με άφθονο νερό και σαπούνι πριν τη δειγματοληψία. Χρησιμοποιούμε γάντια.
  • Εμποδίζουμε τη ροή των ούρων με λαβίδα ή με το κατάλληλο συνοδευτικό κλιπ του ουροσυλλέκτη σε απόσταση 5cm από το στόμιο της ουρήθρας.
  • Περιμένουμε λίγο για να συγκεντρωθούν ούρα στον καθετήρα (15-30 λεπτά).
  • Καθαρίζουμε τον καθετήρα με αιθυλική αλκοόλη 70% για 5 λεπτά. Ορισμένοι ουροσυλλέκτες φέρουν ειδική υποδοχή στο σημείο εισόδου του καθετήρα (στο ακροφύσιο) για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία. Στην περίπτωση αυτή καθαρίζουμε με αιθυλική αλκοόλη την συγκεκριμένη περιοχή.
  • Άσηπτα, με σύριγγα, αναρροφώνται ούρα. Η βελόνη εισέρχεται υπό γωνία στον αυλό του καθετήρα ή στην υποδοχή.
  • Τα ούρα τοποθετούνται σε αποστειρωμένο σωληνάριο ή σε αποστειρωμένο δοχείο ούρων.
  • Αποκαθίσταται η συνέχεια της ροής των ούρων ελευθερώνοντας τη λαβίδα ή το κλιπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο άμεσα (λιγότερο από 2 ώρες) ή αλλιώς διατηρείται στο ψυγείο στους 2 oC - 8 oC μετά τη συλλογή.
  • Ουδέποτε συλλέγονται ούρα από τον ουροσυλλέκτη.
  • Όταν ο καθετήρας είναι τοποθετημένος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7-14 ημερών, συνιστάται η λήψη του δείγματος να γίνεται μετά από την αλλαγή του.