ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

  • Πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας με άφθονο νερό και σαπούνι.
  • Ξέπλυμα με αποστειρωμένο νερό.
  • Σκούπισμα με αποστειρωμένη γάζα.
  • Επικολλάται το ειδικό σακουλάκι με προσοχή.
  • Αφαιρείται αμέσως μετά την ούρηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος στα αγόρια γίνεται αποκάλυψη της βαλάνου (εφόσον είναι εφικτό).
  • Αλλαγή στο σακουλάκι κάθε 30 λεπτά, αφού επαναληφθεί η διαδικασία του πλυσίματος.