ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  • Ο ασθενής παραλαμβάνει από το εργαστήριο 3 ουροσυλλέκτες με περιεχόμενο συγκεκριμένη ποσότητα καθαρού οινοπνεύματος.
  • Ο ασθενής συλλέγει τα ούρα της “δεύτερης ούρησης” (τα ούρα πρέπει να έχουν παραμείνει στην κύστη τρεις ώρες περίπου).
  • Αφήνει λίγα ούρα στην αρχή να τρέξουν στην τουαλέτα και μετά γεμίζει μέχρι «τη μέση» του ουροσυλλέκτη.
  • Το δείγμα τοποθετείται στο ψυγείο (Δείγμα πρώτης μέρας).
  • Το ίδιο γίνεται και τη δεύτερη και την τρίτη μέρα (Δείγμα δεύτερης και δείγμα τρίτης ημέρας).
  • Και τα τρία δείγματα έρχονται στο διαγνωστικό κέντρο στο τέλος της τρίτης συλλογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Αν ο ασθενής έχει δυσκολία να κρατήσει τα ούρα για 3 ώρες στην κύστη, μπορεί να φέρει ούρα που έχουν μείνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κύστη του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση ζητήστε να μιλήσετε με τον Ιατρό ή το παραϊατρικό προσωπικό της Μονάδας.