ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Διαγνωστικά Τμήματα:

 1. Αιματολογικό
 2. Βιοχημικό
 3. Μικροβιολογικό
 4. Ανοσολογικό
 5. Ιολογικό
 6. Ορμονολογικό
 7. Μοριακής γενετικής
 8. Προγεννητικού ελέγχου
 9. Κυτταρολογικό
 10. Αξονικής Τομογραφίας
 11. Υπερηχογραφήματα σώματος
 12. Triplex αρτηριών και φλεβών
 13. Doppler αρτηριών και φλεβών
 14. Μαιευτικά υπερηχογραφήματα (Αυχενική διαφάνεια – β’ επιπέδου)

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

 1. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου
 2. Σπινθηρογραφήματα λοιπών οργάνων

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας