ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η Αξιοπιστία των Αποτελεσμάτων

Η Αξιοπιστία των Αποτελεσμάτων

Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου Ιατρική Διάγνωση είναι η επίτευξη και η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του.

Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία δεκαετία μελετήθηκε, καθιερώθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 15189:2012. Βασικοί στόχοι των πολιτικών ποιότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση είναι:

  • Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών του Ομίλου.
  • Επίτευξη σταθερού υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών Υγείας.
  • Μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.
  • Διαμόρφωση υψηλού δείκτη εμπιστοσύνης και ικανοποίησης των εξεταζόμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού σε συστήματα ποιότητας.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η φροντίδα της Υγείας σας

Οι υψηλότατες επιδόσεις των Διαγνωστικών Κέντρων του Ομίλου Ιατρική Διάγνωση σε Εθνικά και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ποιοτικής αξιολόγησης, τυγχάνουν της καθολικής αναγνώρισης τόσο της ιατρικής κοινότητας, όσο και των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Η Διοίκηση του Ομίλου με αδιαπραγμάτευτη στοχοπροσήλωση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και παρακολουθώντας συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις, υποστηρίζει τη διαρκή αναβάθμιση της διαχείρισης των πολιτικών ποιότητας που εφαρμόζει μέσω της συνεχούς ανανέωσης του ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού, της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του στελεχιακού της δυναμικού και της χρήσης μεθόδων αναφοράς για τη διενέργεια των εξετάσεών της, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγιστοποίηση του οφέλους των εξεταζομένων.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ISO 15189:2012

Το ISO 15189:2012 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια κλινικών δοκιμών, προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα, ελαχιστοποιώντας -παράλληλα- την πιθανότητα εμφάνισης αστοχιών ή σφαλμάτων, τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων, όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά στάδια.

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Ιατρική Διάγνωση τηρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 15189:2012.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός Οργανισμού, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η Διοίκηση του Ομίλου Ιατρική Διάγνωση, έχοντας ως σταθερή και ύψιστη προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας,

εφαρμόζει πολιτικές ποιότητας που ελέγχονται και πιστοποιούνται μέσω του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015 (Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041 11 0070, Φορέας πιστοποίησης TUV HELLAS) για τα εξής πεδία:

  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Απεικονιστικά Τμήματα
  • Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Επικοινωνήστε
Μαζί μας
Περισσότερα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
στο κέντρο που σας εξυπηρετεί
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.00 – 21.00

Σάββατο

06.00 – 16.00

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
210 400 1010